Zarejestruj swój rower i ciesz się rozszerzoną gwarancją*
*Warunki oraz okresy rozszerzonej gwarancji zależą od rodzaju ramy oraz kategorii roweru.

Merida tworzy rowery od blisko 50 lat. Pomagały zdobywać złoto olimpijskie, sięgać po niejedno mistrzostwo świata, wygrywać etapy wielkich tourów. Równie istotne są zwycięskie ucieczki z korków, triumfy nad własnymi słabościami oraz widoki i przygody cenniejsze niż złoto. Merida zapewnia je milionom użytkowników na całym świecie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ich doświadczenie, technologiczne know-how oraz rygorystyczny proces kontroli jakości. Zaawansowane projekty wprowadzamy w życie poprzez innowacyjne techniki produkcji i staranne rzemiosło z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów.

Serce każdego roweru Merida – jego rama – to jakość sama w sobie. Merida ma do niej na tyle duże zaufanie, by pozwolić Ci cieszyć się rozszerzoną gwarancją obejmującą ramę Twojego roweru Merida. Nie bez powodu motto Meridy brzmi „More Bike” („Więcej Roweru”). Merida Chce, żebyś oczekiwał od roweru trochę więcej, i czuł, że dokonałeś właściwego wyboru. By „moja Merida” oznaczało więź na długie lata.

Przedmiotem RGM jest:

 • rama roweru marki Merida z następujących kategorii:
  • rowery szosowe i fitness,
  • rowery crossowe, gravelowe, przełajowe,
  • rowery MTB XC oraz trail,
  • rowery typu all mountain oraz Enduro,
  • rowery elektryczne Merida,
 • sztywny widelec roweru Merida z powyższych kategorii,
 • rama roweru: Merida Freeway, Merida Cityway, Merida Classicway wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, z rowerów pochodzących z kolekcji 2021 lub nowszych niż 2021. Ramy rowerów i sztywne widelce pochodzące z kolekcji rowerów 2020 i starszych (tych samych kategorii jak podane wyżej) są objęte RGM zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4 warunków RGM. Rozszerzona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru w zakresie wad fabrycznych (materiałowych lub produkcyjnych).

1

GWARANT
Warunki Rozszerzonej Gwarancji Merida (RGM) świadczy:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD. P.O. Box 56 Yuanlin Taiwan R.O.C.
reprezentowana na terytorium RP przez
Merida Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000019537, NIP: 6312300850, REGON: 008174780, nr BDO 000048457.

2

PRZEDMIOT ROZSZERZONEJ GWARANCJI
Przedmiot RGM:
– rama roweru marki Merida z następujących kategorii:
– rowery szosowe i fitness,
– rowery crossowe, gravelowe, przełajowe,
– rowery MTB XC oraz trail,
– rowery typu all mountain oraz Enduro,
– rowery elektryczne Merida,
– sztywny widelec roweru Merida z powyższych kategorii,
– rama roweru: Merida Freeway, Merida Cityway, Merida Classicway

wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez Merida Polska Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu, z rowerów pochodzących z kolekcji 2021 lub nowszych niż 2021. Ramy rowerów i sztywne widelce pochodzące z kolekcji rowerów 2020 i starszych (tych samych kategorii jak podane wyżej w punkcie 2) są objęte Rozszerzoną Gwarancją Merida zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4 RGM. Rozszerzona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru w zakresie wad fabrycznych (materiałowych lub produkcyjnych).

3

OBSZAR ROZSZERZONEJ GWARANCJI
RGM obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4

DLA KOGO
RGM jest udzielana pierwszemu nabywcy roweru, który dokona rejestracji roweru na stronie internetowej moja.merida.pl
w terminie 60 dni od daty zakupu – w przypadku roweru pochodzącego z kolekcji 2021 lub nowszej. Aby
skorzystać z RGM w przypadku roweru z kolekcji starszej niż 2021 zakupionego 1.10.2020 bądz po tej dacie, po wprowadzeniu danych roweru przez Sprzedawcę Merida do systemu, Klient w ciągu 60 dni od dnia zakupu powinien dokonać rejestracji roweru na stronie internetowej moja.merida.pl.

5

OKRES ROZSZERZONEJ GWARANCJI
RGM zaczyna obowiązywać po dwóch latach od momentu zakupu (przez pierwsze dwa lata od zakupu obowiązuje standardowa gwarancja) w następujących zakresach:
– dożywotnia gwarancja na ramy wykonane z włókien węglowych i ramy aluminiowe:
– rowerów szosowych i fitness,
– rowerów crossowych, gravelowych i przełajowych,
– rowerów MTB XC i trail,
– rowerów typu all mountain i Enduro,
– rowerów elektrycznych Merida;
– 3 lata na sztywne widelce ww. rowerów;
– 3 lata na ramy rowerów Merida Freeway, Merida Cityway, Merida Classicway.

6

WYŁĄCZENIA
Wyłączone z Rozszerzonej Gwarancji Merida są:
– awarie wynikające z tytułu użytkowania roweru niezgodnie z zapisami instrukcji obsługi,
– awarie i usterki powstałe wskutek upadków czy wypadków komunikacyjnych, również tych spowodowanych przez przeciążenia i przeładowania roweru,
– awarie i usterki powstałe na skutek przeróbek, modyfikacji, stosowania niekompatybilnych komponentów,
– awarie i usterki powstałe na skutek nieprawidłowego montażu,
– awarie powstałe wskutek zaniedbań przeglądów i czynności serwisowych,
– rowery używane w działalności gospodarczej: wypożyczalnie, usługi transportowe,
– rowery dziecięce, freeride i downhill Merida.

7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA
RGM nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
W razie stwierdzenia wady fabrycznej Merida dokona wymiany ramy/sztywnego widelca na wolne od wad. W przypadku zakończenia produkcji danego modelu roweru bądź niedostępności produktu Merida zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy będącej nastepczynią reklamowanej ramy w dostępnym kolorze, przy założeniu, że będzie to model tej samej lub wyższej klasy. To samo dotyczy sztywnego widelca.
Roszczenia z tytułu RGM należy zgłaszać za pośrednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony rower, lub, jeśli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innego sklepu z sieci sprzedaży Merida Polska. Lista tych sklepów jest dostępna na stronie https://www.merida-bikes.com.

8

WYMOGI
Osoba, która chce korzystać z RGM, zobowiązuje się do:
– dokonania pierwszego pełnego przeglądu serwisowego roweru nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu roweru albo nie później niż w ciągu pierwszych przejechanych 500 km, albo do pierwszych 15 godzin użytkowania;
– przegląd ten powinien zostać odnotowany w karcie gwarancyjnej;
– stosowania wyłącznie właściwych dla danego modelu roweru części zamiennych i akcesoriów;
– kompletnego przeglądu roweru nie rzadziej niż raz w roku, z odnotowaniem tego przeglądu w karcie gwarancyjnej.
W przypadku braku miejsca na odnotowanie przeglądu w karcie gwarancyjnej, przegląd powinien zostać
odnotowany corocznie w karcie przeglądu. Stosowny plik do wykorzystania w tym celu jest dostępny do pobrania na stronie moja.merida.pl,
– przedłożenia certyfikatu RGM podczas zgłaszania roszczenia.

9

POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE
W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Merida dokona wymiany ramy/sztywnego widelca na produkt wolny od wad zgodnie z zapisami punktu 7 RGM. Koszty przygotowania i dostarczenia ramy/sztywnego widelca do punktu zakupu roweru oraz koszty usługi serwisowej związanej z wymianą ponosi właściciel roweru.
Ze względu na specyfikę produkcji termin postępowania gwarancyjnego może być zależny od dostępności danej ramy i cyklu produkcyjnego.

10

OKRES OBOWIĄZYWANIA
Rozszerzona Gwarancja Merida obowiązuje od 1.10.2020 r.