Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AKBI PHU Arkadiusz Buczyński. 80-299 Gdańsk ul. Nowy Świat 4). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep AkbiSport.pl jest prowadzony przez firmę:

AKBI PHU Arkadiusz Buczyński
80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 4
NIP: 9570409972, REGON: 191668770,
nr wpisu do ewidencji CEiDG: 81581/2008,
Telefon: +48 725-323-044
E-mail: info@akbisport.pl

KONTO BANKOWE:
PL52 1140 2004 0000 3702 7903 8208
SWIFT: BREXPLPWMBK

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. Zamówienia realizowane są na terenie Europy.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień towaru “dostępnego na zamówienie” następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Realizacja zamówień towaru “dostępnego na zamówienie” może wynosić od 5 dni do 6 tygodni.
W przypadku, gdy czas realizacji towaru “dostępnego na zamówienie” jest dłuższy aniżeli 7 dni, Klient zostanie o tym fakcie dodatkowo poinformowany z możliwością automatycznego anulowania zamówienia oraz natychmiastowego zwrotu wpłaconych środków (jeżeli dokonał płatności podczas składania zamówienia).

6. Zakupiony towar wolny od wad, wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres sprzedającego: info@akbisport.pl .

9. GWARANCJA:
Sprzedawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie oferowane produkty z wyłączeniem produktów z wyznaczoną datą ważności (np. odżywki i suplementy).

10. REKLAMACJE:
Reklamacje można zgłosić pisząc e-mail na adres info@akbisport.pl lub dzwoniąc na numer: +48 725 323 044.
Decyzja i kontakt – w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem zostanie wydana decyzja, o której Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

Decyzja pozytywna – w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji towar zostanie wymieniony lub naprawiony. Klient może także otrzymać zwrot środków finansowych. Środki finansowe zostaną zwrócone w formie w której klient dokonał zakupu, lub innej wskazanej przez klienta.
Decyzja negatywna – w przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość przesłania towaru do weryfikacji do producenta. Jeśli Klient nie zgodzi się na takie rozwiązanie produkt zostanie zwrócony.
Klient nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów przesyłki.

Reklamacji podlegają produkty, w których zostały ujawnione wady przed jak i w trakcie ich użytkowania.
Zareklamować można także proces dostawy produktu.
Reklamacji podlegają towary niezgodne z opisem na stronie internetowej www.akbisport.pl.

W przypadku odebrania od przewoźnika uszkodzonej przesyłki Kupującemu przysługuje możliwość zareklamowania usługi transportowej przy wykorzystaniu protokołu szkody.
W przypadku odbioru uszkodzonego produktu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z numerem +48 725 323 044

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta, a także śladów i uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania lub montażu.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, jeśli towar został odesłany we własnym zakresie, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów przesyłki uszkodzonego towaru po okazaniu przez Kupującego dowodu nadania z widoczną kwotą. W przypadku dalszej wymiany produktu koszt wysyłki ponosi Sprzedający.

11. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru od kuriera, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Sprzedający w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, dokona zwrotu pieniędzy.

12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

13. Koszt dostawy pokrywa Sprzedający w przypadku wszystkich zamówień o wartości zamówionego towaru minimum 250 pln brutto.
W przypadku zamówień o mniejszej wartości formę dostawy (kuriera i koszt) wybiera Kupujący podczas składania zamówienia.

14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

15. Dbamy o Twoją prywatność, więc wszystkie informacje na Twój temat są użyte jedynie do realizacji Twojego zamówienia oraz poinformowaniu Ciebie o uzyskaniu rabatu lojalnościowego.
Nigdy nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja regulaminu 2.4 – Gdańsk, 2024-01-25 r.